هدر HTTP نمایش دهندهاچ تی تی پی هدر حاوی اطلاعاتی است که سرور سایت ها هنگام وارد شدن به سایت به مرورگر ما میفرستند.این اطلاعات شامل نوع سرور ،نوع زبان برنامه نویسی استفاده شده و دیگر اطلاعات نظیر اینکه آیا صفحه مورد نظر به صفحه ای دیگرمنتقل شده است یا نه


سایت: