سازنده پاپ آپ


به وسیله این نرم افزار شما میتوانید پنجرهای پاپ آپ سفارشی شده بسازید. تنظیمات دلخواه را وارد و روی دکمه انجام کلیک کنید


سایت:

نوار منو:   نوار ابزار:   مکان:   نوارهای پیمایش:   استاتوس:   قابل تغییر در اندازه:

عرض:    ارتفاع:   

کد پاپ آپ ساز شما