غیر فشرده ساز اچ تی ام ال


غیره فشرده سازی کردن کد اچ تی ام ال به وسیله اضافه کردن فضا بین هر تگ برای خوانا شدن کد


کد فشرده اچ تی ام ال را وارد کنید
کد غیر فشرده سازی شده

کد غیر فشرده سازی شده را از اینجا کپی کنید